Kestävyys

Iskun- ja pakkasenkestävyys

Suomen sääolosuhteet asettavat kovat vaatimukset ulkoverhouksen kestävyydelle. Korkeat UV-säteilypitoisuudet haurastavat ja haalistavat useita materiaaleja, kova pakkanen taas kovettaa niitä.

Vinyyliverhouspaneelin iskunkestävyydessä ratkaisevaa on käytettyjen raaka-aineiden laatu sekä valmistustekniikka, jolla materiaalin jousto-ominaisuus saadaan säilymään kovassakin pakkasessa. Silmämääräisellä tarkastelulla ei voi sanoa mikä on tuotteen pakkaskestävyys tai pitkäaikaiskestävyys.

Jotta vinyyliverhoustuotteet soveltuisivat ominaisuuksiltaan käyttökohteen asettamiin vaatimuksiin, on eri maissa valmistetuilla tuotteilla erilaiset testausmenetelmät ja standardit. Kanadassa nuo vaatimukset ovat kaikkein tiukimmat.

Yleisin jo 60 vuoden kokemuksella.

Vinyyliverhousta on valmistettu Kanadassa jo yli 60 vuoden ajan ja se on kestävä rakennusmateriaali. Siitä tehdyt tutkimukset ja yli 60 vuoden käyttökokemukset vastaavissa ja jopa vaativammissa sääolosuhteissa kuin Suomessa (esim. Kanadassa), osoittavat että sen kestävyys sääoloja (auringonvalo, sadevesi, pakkanen) vastaan on merkittävästi parempi kuin maalatulla ulkoverhouksella yleisesti on.

Pohjois-Amerikassa vinyyliverhous on yleisin pientalojen ulkoverhous materiaali. Sen vuoksi myös sen laatuvaatimukset on siellä tarkasti standardoitu. Suomen sääolosuhteissa yksi tärkein ominaisuus, nimittäin iskunkestävyys pakkasessa, testataan valvottuna ainoastaan Kanadassa (CCMC-standardi).

Raaka-aine

Vinyyliverhous julkisivupinnoite on valmistettu Polyvinyyli kloridista (PVC). PVC on Suomessa paljon käytetty rakennusmateriaali. Esim. pääosa viemäriverkostoista, joiden pitkäaikais-kestävyys on tärkeää, rakennetaan pääosin nykyään PVC materiaalista.

PVC:stä 57 % on lähtöisin ruokasuolasta (NaCl). Ruokasuola on lähes ehtymätön luonnonvara, joka hajotetaan elektrolyysin avulla. Elektrolyysin päätuote on lipeä, jota tarvitaan

esim. selluloosan paperin, lasin ja alumiinin valmistuksessa.  PVC:hen käytetään näin ollen sivutuotekloori, joka olisi vaikea saada käytetyksi muihin tarkoituksiin.

Ks. Ympäristöystävällisyys

Valmistus

Vinyyliverhouksen valmistus vaatii vähän energiaa ja pääosa sen raaka-aineesta koostuu materiaaleista, joita pidetään lähes ehtymättöminä. Osittain valmistuksessa käytetään myös kierrätettyä materiaalia. Kierrätettäessä tasalaatuisuus varmistetaan siten, että käytetään saman väristä tuotetta halutun lopputuotteen joukossa.

Tuotteen valmistaja on Gentek Building Products, jolla on kansainvälinen ISO 9002 sertifikaatti, joka on voimassa myös suomessa. Tämä sertifikaatti todistaa että tuote täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset, mm. lujuus ja pitkäaikaiskestävyys.

Ks. Valmistaja

Lujuus

Materiaalin lujuutta kuvaa se, että normaali asennuksella se kestää 35 m/s tuulen nopeuden, joka vastaa hirmumyrskyn lukemia. Pohjois-Amerikassa tuollaiset tuulet ovat hyvinkin yleisiä. Lisäohjeiden mukaisesti asentamalla, saadaan kestävyys vieläkin suuremmaksi.

Vinyyliverhous säilyttää pakkasessa joustavuutensa ja iskunkestävyytensä, eikä se haurastu. Kestävyytensä vuoksi sitä käytetään paljon vastaavanlaisissa jopa ankarammissa olosuhteissa kuin Suomessa (Kanada).

Tutkimukset

Tutkimusten, American Standards Testing Methods (ASTM) tutkimus D-1435 ja Canadian General Standard Board (CGSB) tutkimus 41-GP-24Ma, perusteella Vinyyliverhous säilyttää yhtenäisen värin eikä siinä tapahdu visuaalisia pinnan tai rakenteen muutoksia kuten halkeilu, hilseily tai lohkeilu tuotannollisista puutteista johtuen.

Gentek Building Products:n valmistama Vinyyliverhous täyttää tai ylittää mm. seuraavat standardit/rakennusmateriaali vaatimukset:

ASTM D3679ICBO – Report #2027
BOCA – Report #93-47SBCCI – Report #9582
CCMC – 06541-LNew York City MEA 132-95-M
F.H.A. – H.U.D. Min. Property standards

Gentekin vinyyliverhous on ainoa Suomessa VTT:n tutkima vinyyliverhous-materiaali. Se täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisen pintakerroksen syttymis-herkkyysluokka 1:n vaatimukset. (VTT:n testausseloste RTE 10750/98, Concord vaakapaneeli).

Ks. Paloturvallisuus