Paloturvallisuus

Vinyyliverhouksella on hyvät palonkesto-ominaisuudet

Syttymisen ehkäisy on ensimmäinen vaihe palon torjunnassa. PVC on itsestään sammuva, ja sillä on hyvät palonkesto-ominaisuudet. Rakennusmateriaalina PVC:n palamiskäyttäytyminen on tutkittu. Kova PVC ei pala yksinään. Kun siihen kohdistetaan voimakas liekki, se syttyy, mutta sammuu nopeasti, kun liekki poistetaan. Sen itsesyttymislämpötila on n. 450 ºC, eli syttyvyys verrattuna puuhun on heikko.

 Kova PVCPuu
Savun määrä ja laatuNormaali harmaaNormaali vaalea
Syttyvyys (verrattuna puuhun)Heikko
Lämpöarvo MJ/kg20n. 7
Happi-indeksi5021-22
Leimahduspiste ºC400210-270
Itsesyttymislämpötila ºC450400

Vinyyliverhouksen paloturvallisuus on käytännössä todettu

Vinyyliverhous on usein huomattavasti paloturvallisempi vaihtoehto kuin perinteinen puuverhous. Kun puuverhous syttyy, se jatkaa palamista itsestään. Lisäksi se syttyy ulkopuolisesta vaikutuksesta suhteellisen helposti. Sen sijaan vinyyliverhous ei syty kovin helposti eikä se pala itsessään. Se vaatii aina jotain muuta palavaa materiaalia, joka ylläpitää paloa. Käytännössä siis on usein niin, että mikäli vinyyliverhotussa talossa syttyy tulipalo, se myös sammuu nopeasti koska vinyyli ei ylläpidä paloa. Tästä on meillä muutamia käytännön esimerkkejä Suomesta. Kummassakin tapauksessa vinyylin todettiin hillinneen paloa ja toisessa tapauksessa sen todettiin kenties ehkäisseen koko talon syttymisen. Vinyyliverhotuille seinille on tehty myös lukuisia testejä liittyen paloturvallisuuteen. Katso tästä yksi lukuisista testeistä.

Paloturvallinen on edullinen

Paloturvallisena materiaalina vinyyliverhous lisää rakennuksen paloturvallisuutta. Tästä on myös se hyöty, että jotkut vakuutusyhtiöt ottavat ulkoverhouksen paloturvallisuuden huomioon vakuutusmaksuissaan.