Rakennusvalvonta

Hyväksytty julkisivupinnoite

Julkisivun muuttaminen tarvitsee yleensä toimenpideilmoituksen tai toimenpideluvan. Hankkeeseen ryhtyvä on aina velvollinen selvittämään alueelliset määräykset ja vaatimukset julkisivun suhteen sekä tarvittaessa toimittamaan rakennusvalvontaan heidän haluamansa dokumentit. Tiedustele alueesi rakennusvalvonnasta minkälainen käytäntö alueellanne on voimassa. Tuotteen CE-merkinnän löydät täältä.

Suomalainen pintakuvio

Vinyyliverhous.fi vastaa ulkonäöltään ja ulkoiselta olemukseltaan peittomaalattua lautaa ja on teknisiltä ominaisuuksiltaan nykypäivän vaatimusten mukainen. Tämän vuoksi se soveltuu aikaisemmin rakennettuun ympäristöön ja on hyväksyttävä materiaali rakennusten julkisivupinnoitteeksi.

Kaikki hallinto-oikeuksien tekemät päätökset, jotka koskevat Vinyyliverhous.fi tuotetta, puoltavat sen käyttöä ja ovat lainvoimaisia. Myös korkein hallinto-oikeus on tehnyt yhden vinyyliverhousta koskevan päätöksen. Siinä korkein hallinto-oikeus puoltaa vinyyliverhouksen käyttöä.

Huomioitavaa on, että hallinto-oikeuksien päätökset soveltuvat ainoastaan Vinyyliverhous.fi tuotteeseen. Hallinto-oikeuksien suorittamissa katselmuksissa on todettu että sen pintakuvio vastaa Suomessa yleisesti käytettyä hienosahattua ja peittomaalattua kuusipaneelia ja määritelty se täten ympäristöön soveltuvaksi. Monissa muissa samankaltaisissa vinyylipaneeleissa on pintakuvio erilainen, yleisesti kovapuujäljitelmä.

Rakenteellisesti toimiva

Vinyyliverhous on rakenteellisesti toimiva materiaali. Tiiviinä materiaalina se pitää ulkoa tulevan kosteuden rakennuksen ulkopuolella, eikä se ime itseensä kosteutta. Vinyyliverhouksen ja muun seinärakenteen väliin jätetään tuuletusrako rakennesuunnitelman mukaan, yleisesti 22 – 25 mm (RT 82-10571). Tällöin rakenteesta tuleva kosteus tuulettuu. Tuuletusraon tulee olla yhtenäinen alhaalta ylös saakka (Runko RYL2000)..

Otathan meihin yhteyttä jos haluat lisätietoa hallinto-oikeuksien päätöksistä.