Rakenteen toiminta

Suojaa kiinteistösi

Tulevina vuosina sääolosuhteet rasittavat rakennusten ulkoverhouksia aikaisempaa enemmän.

VTT on tehnyt aiheesta tutkimuksen, josta ilmenee että ulkoverhousten rasitukset kasvavat. Syynä tähän on sateiden ja tuulisuuden lisääntyminen, joka kasvattaa rakennusten ulkopintojen kosteuskuormaa. Seurauksena on, että ulkoverhousten käyttöikä lyhenee ja huollon tarve lisääntyy.

Vinyyliverhous on tiivis materiaali, joka ei ime kosteutta, eikä näin ollen vaurioidu pitkästäkään kosteusjaksosta.

Rakenteellinen toimivuus

Rakenteellisesti ulkoverhouksen tehtävä on suojata rakennusta ulkoa tulevilta säärasituksilta, kuten sade, tuuli ja auringonvalo. Tiivis ulkoverhous vastaa parhaiten näitä vaatimuksia.

Tiiviinä materiaalina vinyyliverhous pitää ulkoa tulevan kosteuden rakennuksen ulkopuolella, eikä se ime itseensä kosteutta. Rakennuksesta tuleva kosteus kuivuu seinärakenteen ja verhouksen välissä olevan tuuletusraon avulla

Vinyyliverhous on muovipohjainen vesi- ja höyrytiivis materiaali, joka toimii rakennusfysikaalisesti samoin kuin teräksestä tehdyt julkisivuverhoukset ja kestää erittäin hyvin säärasituksia.

Tarkempia ohjeita

Kirjassa Lämpö ja kosteus: rakennusfysiikka*, annetaan ohjeiksi, joiden avulla seinärakenne voidaan rakentaa rakenteellisesti toimivaksi ja rakennusta sadevedeltä parhaiten suojaavaksi:

  • Tekemällä julkisivu saumoineen, rakoineen, halkeamineen sekä sateen että ilman pitäväksi
  • Erottamalla julkisivu ja muu seinä ilmaraolla, joka on yhteydessä ulkoilmaan
  • Tällöin ilmanpaineet ulkona ja ilmaraossa ovat lähes samat ja julkisivu toimii pelkästään ”sadetakkina”
  • Ilmaraollinen vaihtoehto oikein toteutettuna on toimintavarma ja hyvä
  • Varsinainen seinä lämmöneristyksineen on varsin hyvin suojattu sateelta ja tuulelta.

*) Lämpö ja kosteus: rakennusfysiikka, sivu 42, julkaisija Rakentajain kustannus 1987, Dick Björkholtz.

Näiden ohjeiden mukaan rakennettua seinärakennetta, eli rakennetta jossa on tiivis ulkoverhous – tuuletusrako – seinärakenne, tehdään nykyisin Suomessa n. 400 000 m² vuodessa ja se on asiantuntijoiden yleisesti suosittelema rakennustapa.

Vinyyliverhouksen ja muun seinärakenteen väliin jätetään tuuletusrako rakennesuunnitelman mukaan, yleisesti 22 – 25 mm (RT 82-10571). Tällöin rakenteesta tuleva kosteus tuulettuu. Tuuletusraon tulee olla yhtenäinen alhaalta ylös saakka (Runko RYL2000).

Raaka-aine

Vinyyliverhous julkisivupinnoite on valmistettu Polyvinyyli kloridista (PVC).

PVC on Suomessa paljon käytetty rakennusmateriaali. Esim. pääosa viemäriverkostoista, joiden pitkäaikais-kestävyys on tärkeää, rakennetaan pääosin nykyään PVC materiaalista.

Ks. Kestävyys.

Valmistaja

Vinyyliverhous.fi tuotteet on valmistettu tiukkojen Pohjois-Amerikassa vaadittujen ASTM ja CCMC testien ja standardien mukaisesti. Vinyyliverhouksen laatua Pohjois-Amerikassa valvoo Vinyl Siding Institute (VSI). Jatkuva laadun valvonta todistaa, että tuote täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset, mm. lujuus ja pitkäaikaiskestävyys.

Ks. Valmistaja.

Lujuus

Materiaalin lujuutta kuvaa se, että normaali asennuksella se kestää tuulen nopeuden 35 m/s. Lisäohjeiden mukaisesti asentamalla saadaan kestävyys vielä suuremmaksi.

Vinyyliverhous säilyttää pakkasessa joustavuutensa, eikä se haurastu.

Ks. Kestävyys.

Tutkimukset

Vuosikymmenien tutkimus- ja kehitystyön ansiosta vinyyliverhous säilyttää yhtenäisen värin eikä siinä tapahdu visuaalisia pinnan tai rakenteen muutoksia kuten halkeilu, hilseily tai lohkeilu tuotannollisista puutteista johtuen.

Ks. Kestävyys.

Ympäristöystävällisyys

Elinkaarensa aikana vinyyliverhous on ympäristöystävällinen valinta koska sen valmistus, käyttö ja hävittäminen vaatii vain vähän energiaa. Vinyyliverhouksen elinkaari on pitkä, ja sen ympäristörasittavuus koko elinkaarensa aikana on vähäinen. Näin ollen sen hiilijalanjälki on pieni.

Ks. Ympäristöystävällisyys.

Takuu

Vinyyliverhous.fi tuotteilla on valmistusmaassaan Kanadassa elinikäinen takuu. Suomessa lainsäädäntö on erilainen ja siksi Suomeen asennetuille Vinyyliverhous.fi tuotteille on myönnetty 50 vuoden takuu.